Mikä on npc ja mitä se tarkoittaa?

”NPC” on lyhenne sanoista ”Non-Player Character” (ei-pelaajahahmo), ja sitä käytetään metaforana kuvaamaan henkilöä, jolta puuttuu itsenäinen ajattelu tai joka seuraa sokeasti trendejä.

Mikä on npc

mitä tarkoittaa npc?

Pelaajan ulkopuolinen hahmo (NPC) on videopelihahmo, jota pelin tekoäly (AI) ohjaa pelaajan sijaan. Muilla kuin pelaajahahmoilla on videopeleissä useita tarkoituksia, muun muassa seuraavat:

  • Juonikuviona: NPC:tä voidaan käyttää juonen etenemiseen.
  • Apuna: NPC:t voivat toimia pelaajan kumppaneina.
  • Pelin toiminnot: NPC:t toimivat usein tallennuspisteinä, esinekauppoina, terveyden palautuspisteinä ja niin edelleen.

Mistä tulee NPC?

Termi ”NPC” on peräisin pelimaailmasta, tarkemmin sanottuna ei-pelaajahahmojen käsitteestä.

Termi otettiin käyttöön ja sitä laajennettiin verkkoyhteisöissä, erityisesti 4chanin kaltaisilla alustoilla, joissa sitä alettiin käyttää vertauskuvallisesti kuvaamaan henkilöitä, joilta puuttuu itsenäinen ajattelu tai jotka seuraavat sokeasti trendejä.

Meemi saavutti suosiota näissä yhteisöissä ja levisi sittemmin eri sosiaalisen median alustoille. Termin käyttö on jatkanut kehittymistään ja laajentunut alkuperäisen kontekstinsa ulkopuolelle.

Miten NPC:tä (Non-Player Character) käytetään sosiaalisessa mediassa?

Termiä ”NPC” käytetään tyypillisesti verkkokeskusteluissa, väittelyissä tai poliittisessa keskustelussa keinona arvostella tai hylätä jonkun argumentteja tai näkökulmia. Se viittaa siihen, että henkilö vain toistelee käsikirjoitettuja vastauksia tai noudattaa ennalta määrättyjä uskomuksia osallistumatta itsenäiseen päättelyyn tai omaperäiseen ajatteluun.

On tärkeää huomata, että ”NPC” -nimityksen käyttö loukkauksena tai halventavana terminä voi olla eripuraa aiheuttava ja johtaa tuottamattomaan vuorovaikutukseen verkossa. On aina suositeltavaa käydä kunnioittavaa ja rakentavaa vuoropuhelua, kun keskustellaan erilaisista mielipiteistä tai näkemyksistä sosiaalisessa mediassa.

Milloin käyttää sanaa NPC sosiaalisessa mediassa?

  • Pelikeskustelu: Jos keskustelet videopeleistä tai teknisistä asioista, käytä sanaa ”NPC” viittaamaan pelaajan ulkopuolisiin hahmoihin. Se on täysin hyväksyttyä näissä piireissä.
  • Vertauskuvallinen vitsailu: Joskus ihmiset käyttävät sanaa ”NPC” metaforisesti kuvaamaan niitä ihmisiä, jotka vain seuraavat joukkoa eivätkä ajattele itse. Jos se sopii mielestäsi tilanteeseen tai käyttäytymiseen, josta haluat keskustella, kokeile sitä.
  • Ole kunnioittava: Muista, että sanoilla voi olla vaikutusta, joten muista olla loukkaamatta tai ärsyttämättä muita. Vältä käyttämästä sanaa ”NPC” ilkeästi tai loukkaavasti – se ei auta ketään pitämään hauskaa.
  • Mieti asiayhteyttä: Mieti, kenelle puhut ja millainen tunnelma keskustelussa vallitsee. Kunnioita toisten tunteita ja näkemyksiä. Jos ”NPC” saattaa saada jonkun tuntemaan itsensä sivuutetuksi tai pilkatuksi, on parasta pysyä erossa siitä.

Loppujen lopuksi tärkeintä on kohdella muita empaattisesti ja kunnioittavasti verkkokeskusteluissa. Valitse siis sanasi viisaasti ja pidä tunnelma positiivisena.

lue myös – mikä on reddit ja miten reddit toimii?

Usein kysytyt kysymykset aiheesta npc

Ketä pidetään NPC:nä?

Lyhenne ”NPC” viittaa pelaajan ulkopuolisiin hahmoihin, jotka ovat tärkeä osa useimpia videopelejä. NPC on mikä tahansa hahmo, jota pelaaja tai tekoäly ei ohjaa, ja se voi olla tärkeä hahmo tai yksinkertaisesti asuttaa pelin maailmaa.

Mitä tarkoittaa jos joku on NPC?

NPC voisi tarkoittaa ”non-player character” (ei-pelaajan hahmo) – termi, jota käytetään pelialalla viittaamaan hahmoihin, joita pelaaja ei ohjaa. Käyttämällä sitä kuvaamaan henkilöä voidaan antaa ymmärtää, että hänellä ei ole itsenäistä ajattelua tai toimijuutta.

Mikä on NPC suomeksi?

NPC voi tarkoittaa myös jotakin pelaamiseen liittymätöntä asiaa, kuten nimeä tai organisaatiota. Ilman tarkempaa kontekstia en voi sanoa varmasti.

mitä tarkoittaa npc ihminen?

Jonkun henkilön kuvaaminen ”NPC:ksi” näyttää viittaavan siihen, että hän on geneerinen, ennalta arvattava ja vailla ainutlaatuisia ominaisuuksia – kuten videopelien muut kuin pelaajahahmot, jotka noudattavat käsikirjoitettua käyttäytymistä. Se voi olla tarkoitettu loukkaukseksi.

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *