mikä on ennakonpidätys ja miten se toimii suomessa?

Suomen verotuksen sokkelossa termi ”ennakonpidätys” on kulmakivi, joka vaikuttaa yksityishenkilöiden palkkoihin ja yritysten taloudelliseen toimintaan. Tämä artikkeli toimii kattavana oppaana ennakonpidätyksestä, jossa selvitetään ennakonpidätyksen monimutkaisuutta, tutkitaan sen osatekijöitä ja selvitetään, miksi ennakonpidätys on keskeisellä sijalla suomalaisessa verotusympäristössä.

mikä on ennakonpidätys

Mikä on ennakonpidätys?

Lähdevero, suomeksi ennakonpidätys, tarkoittaa arvioitua tuloveroa, joka pidätetään työntekijän palkasta ja maksetaan veroviranomaisille etukäteen.

Suomessa työnantaja on vastuussa lähdeveron laskemisesta, keräämisestä ja tilittämisestä työntekijän puolesta. Lähdeveron tarkoituksena on kerätä verotulot tasaisesti koko vuoden aikana eikä kerralla suurena maksuna veroajankohtana.

ennakonpidätys määrä riippuu työntekijän arvioiduista vuosituloista, verovähennyksistä, kunnallisveroprosentista ja muista tekijöistä. Verovuoden lopussa lopulliset verovelat täsmäytetään joko veronpalautuksena tai veron lisämaksuna.

Kaikkien suomalaisten palkansaajien on tärkeää ymmärtää, miten lähdevero toimii ja mitkä tekijät vaikuttavat ennakonpidätyksen määrään.

Mitä ennakonpidätys sisältää?

Suomen ennakonpidätys koostuu useista osatekijöistä:

 • Kunnallisvero: Kiinteä vero, joka maksetaan asuinkunnalle. Verokannat vaihtelevat 16,5 prosentista 22,5 prosenttiin kunnasta riippuen.
 • Valtion tulovero: Progressiivinen vero, joka perustuu tuloveroluokkiin. Verokannat vaihtelevat 6 prosentista 31,25 prosenttiin.
 • Sairausvakuutusmaksut (”sairaanhoitomaksu”): Kiinteä 1,54 % (vuonna 2019) bruttopalkasta, joka kattaa osan kansallisesta sairausvakuutuksesta.
 • Kirkollisvero: Valinnainen 1-2 prosentin vero evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenille. Kirkon jäsenyys perustuu rekisteröintiin, ei todelliseen osallistumiseen.

Nämä osatekijät muodostavat ennakonpidätysprosentin, jota sovelletaan työntekijän bruttopalkkaan. Työnantaja tilittää pidätetyt verot verohallinnolle kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Vuoden lopussa työntekijän lopullinen tuloveron määrä lasketaan hänen todellisten tulojensa, vähennysten jne. perusteella. Joko veronpalautus maksetaan tai pidätetyn veron määrän täsmentämiseksi on maksettava lisäveroa.

Miten ennakonpidätys lasketaan?

Työntekijän bruttopalkkaan sovellettava ennakonpidätys prosentti määräytyy monien eri tekijöiden perusteella, kuten:

 • Kunnallinen veroprosentti: Asetetaan paikallisesti 16,5-22,5 %:n välillä.
 • Veroluokka: Perustuu arvioituihin vuosituloihin osavaltion progressiivisen tuloverokannan mukaisesti.
 • Vähennykset: Vähentävät verotettavan tulon määrää (työmatkakulut, tulonhankkimiskulut jne.).
 • Verohyvitykset: Vähentävät suoraan lopullisen veron määrää (kotitalous, työkyvyttömyys jne.).
 • Sairausvakuutus- ja kirkollisvero: Kiinteät prosenttiosuudet jäsenyyden/asuinpaikan mukaan

Yleensä veroprosentti lasketaan arvioitujen vuositulojen perusteella, joista on vähennetty vähennykset. Tämä verotettavien tulojen määrä määrittää sovellettavan veroluokan. Sitten kunnallisveroprosentti, sairausvakuutusmaksut ja mahdolliset kirkollisverot lisätään veroluokkaan.

Lopuksi mahdolliset verohyvitykset vähennetään suoraan alustavasta veron määrästä.

Esimerkkinä:

 • Arvio vuosituloista: 50 000 euroa
 • Vähennykset: 3 000 euroa
 • Veronalaiset tulot: 47 000 euroa
 • Veroluokka: 47 000 euroa kuuluu 31,25 prosentin veroluokkaan.
 • Kunnallisvero: 18.5%
 • Terveydenhuoltomaksut: 1.54%
 • Kirkollisvero: 1%
 • Ennakonpidätys yhteensä: 31.25% + 18.5% + 1.54% + 1% = 52.29%
 • Verohyvitykset: 1 500 euroa
 • Lopullinen ennakonpidätys: 52,29 % miinus hyvitys = 50,79 %.

Tässä esimerkissä työntekijän bruttopalkasta pidätettäisiin ja tilitettäisiin siis 50,79 % arvioituna verona. Lopulliset verot täsmäytetään vuoden lopun jälkeen todellisten määrien perusteella.

Keskeiset verohyvitykset, jotka vähentävät suoraan ennakonpidätystä

Verotettavaa tuloa pienentävien vähennysten lisäksi Suomi tarjoaa verohyvityksiä, jotka vähentävät suoraan itse alustavaa veron määrää laskennan jälkeen:

 • Ansiotulohyvitys: Tarjoaa verohelpotuksia pienituloisille, jolloin valtion tuloverot jäävät kokonaan pois alimmissa tuloluokissa.
 • Kotitaloushyvitys: Alentaa veroa siviilisäädyn ja lasten lukumäärän perusteella. Myös yksinhuoltajat saavat lisähyvityksiä.
 • Vammaishyvitys: Alentaa veroa henkilöille, joilla on virallisesti vahvistettu pitkäaikainen vamma ja lisäkustannuksia.
 • Eläketulohyvitys: Alentaa eläketulon saajien veroja, jotta otetaan huomioon tyypillisesti alhaisempi elintaso.
 • Ulkomaalaisveron hyvitys: Estää kaksinkertaisen verotuksen ulkomailla ansaituista tuloista, joista on maksettu myös ulkomaisia veroja.
 • Investointi- ja säästökannustimet: Tietyt verohyvitysohjelmat kannustavat ympäristöystävälliseen remontointiin, investointeihin uusiin yrityksiin, eläkesäästöihin ja muuhun.

Hyvitysten maksimointi tuo suoraan rahaa takaisin veronmaksajien taskuun ilman, että heidän tarvitsee odottaa seuraavan vuoden veronpalautusta. Hyvityksillä on erityiset kelpoisuussäännöt, joten on tärkeää varmistaa kelpoisuus.

Kuinka säätää ennakonpidätys korkoasi?

Jos palkastasi pidätetään liikaa tai liian vähän veroa, voit pyytää päivitettyä verokorttia, jolla voit nostaa tai laskea ennakonpidätysprosenttiasi.

Syitä verokortin muuttamiseen ovat muun muassa seuraavat:

 • Uuden työn aloittaminen korkeammalla tai matalammalla palkalla
 • Merkittävät elämänmuutokset, jotka vaikuttavat vähennyksiin/palautuksiin (avioliitto, avioero, lapsen syntymä jne.).
 • Merkittävät uudet vähennykset tai hyvitykset ovat nyt käytettävissä
 • Sivutoiminen sivutulo edellyttää ennakkoveron ennakkomaksuja, jotta vältytään loppuvuoden laskulta.
 • Ennakonpidätys on liian korkea ja nykyistä liikaa maksettua veroa halutaan mieluummin maksaa nyt kuin odottaa veronpalautusta.
 • Verokorttisi tarkistaminen onnistuu helposti Verohallinnon verkkosivujen kautta verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Vaihtoehtoisesti voit lähettää paperilomakkeen.

Uusi ennakonpidätysprosentti tulee voimaan seuraavasta mahdollisesta palkanmaksusta palkanlaskennan käsittelypäivämäärien perusteella. Veromuutokset voivat siis tuoda lisää rahaa taskuusi heti sen sijaan, että joudut odottamaan ensi vuoden veronpalautusta.

Mitä tapahtuu vuoden lopussa lopullisten verojen kanssa?

Verovuoden päättymisen jälkeen lopulliset tuloverot lasketaan:

 • Todelliset lopulliset tulot
 • tarkistetut vähennykset/hyvitykset/korjaukset
 • nykyinen asuinkunta
 • Muut viimeisimmät tekijät

Tätä lopullista veromäärää verrataan sitten vuoden aikana ennakonpidätyksen kautta jo maksettuihin veroihin. Mahdollinen liikaa pidätetty vero palautetaan takaisin. Tai veroja on vielä maksettava lisää, jos veroja on aiemmin peritty liian vähän.

Alustavat ennakonpidätysmäärät ovat siis vain arvioitu ennakkomaksu lopullisia veroja varten. Lopullisella täsmäytyksellä varmistetaan, että verot määrätään oikean suuruisina koko vuoden olosuhteiden perusteella.

Koska verohallinto täyttää veroilmoitukset valmiiksi digitaalisten tietojen perusteella, vuoden lopun laskenta on melko suoraviivaista useimmille peruspalkansaajaveronmaksajille. Varmista kuitenkin, että kaikki asiaankuuluvat vähennys-/hyvitysvaihtoehdot on sovellettu oikein, jos määrät näyttävät epätavallisen suurilta.

Suomen järjestelmän keskeiset asiat ennakonpidätys Järjestelmäjärjestelmä

 • ennakonpidätys on ennakkoon maksettu tulovero, jonka työnantajat tilittävät Suomen Verohallinnolle.
 • Veron osatekijöitä ovat kunnallisvero, valtion tulovero, sairaanhoitomaksu ja vapaaehtoinen kirkollisvero.
 • Monet vähennykset ja hyvitykset auttavat minimoimaan ennakonpidätyksen määrää.
 • Verokorttia voidaan säätää ennakonpidätyksen nostamiseksi tai alentamiseksi olosuhteiden muuttuessa.
 • Lopulliset verovelat täsmäytetään verovuoden päätyttyä todellisten vuositietojen perusteella.

Ennakonpidätysvaatimusten ymmärtäminen mahdollistaa nettopalkkasi optimoinnin älykkään verosuunnittelun avulla. Ota yhteyttä veroasiantuntijaan saadaksesi ohjeita käytettävissä olevien vähennysten ja hyvitysten hakemisesta, jos olet epävarma.

Usein kysytyt kysymykset aiheesta

mitä tarkoittaa ennakonpidätys

ennakonpidätys tarkoittaa on ennakkovero, jonka työnantajat keräävät vähentämällä tietyn prosenttiosuuden yksityishenkilön tuloista ennen niiden maksamista ja varmistamalla näin, että veroviranomaisille maksettavat maksut suoritetaan ajoissa.

Onko ennakonpidätys sama kuin vero?

Ennakonpidätys on eräs veromuoto, mutta se ei ole koko vero. Se on tuloista kerätty ennakkomaksu, ja lopullinen vero määritetään vuoden lopussa täsmäytyksen avulla, mikä voi johtaa veronpalautukseen tai veron lisämaksuun.

Paljonko on ennakonpidätys?

ennakonpidätys määrä vaihtelee, sillä se on prosenttiosuus, joka vähennetään henkilön tuloista. Erityinen prosenttiosuus riippuu muun muassa tulotasosta, työllisyystilanteesta ja muista veroviranomaisten asettamista muuttujista.

Mistä ennakonpidätys koostuu?

ennakonpidätys koostuu sellaisista osista kuin kunnallisvero, valtion tulovero, sairausvakuutusmaksu ja mahdollinen kirkollisvero. Nämä osatekijät muodostavat yhdessä vähennetyn määrän, mikä takaa kattavan maksuosuuden verojärjestelmään.

miksi ennakonpidätys on suuri?

Korkea ennakonpidätys voi johtua korkeammasta tuloluokasta, jossa vähennetään suurempi prosenttiosuus. Lisäverot, kuten sairausvakuutusmaksu ja mahdollinen kirkollisvero, vaikuttavat osaltaan ennakonpidätyksen suuruuteen. Myös muutokset henkilökohtaisissa olosuhteissa, kuten tiettyjen vähennysten puuttuminen, voivat vaikuttaa ennakonpidätyksen määrään.

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *